За произхода на някои крилати фрази: Курт капан

Доста често (и особено дразнещо за мен е), когато чуя фразата – направиха му КУР капан или  – Това беше Кур капан….

Това, че мъжкия анатомичен орган е удобен в устата на цитиращия, не го прави автоматично истински и достоверен 😉

Думата (или израза) имат турски корени – kurt capan в превод означава – вълчи капан, но идва не от ловджийските капани, а от термин в борбата, когато противникът така е приклещен, че няма къде да мърда.

И за да съм коректен, нека цитирам „Национална Спортна Академия“:

К О Н С П Е К Т
ПО БОРБА ЗА ОБЩ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ

6. Преобръщане със закачане на краката и нелсон /вълчи капан/.

Та … нека цитираме правилно 😉 Едно Т в края на името не коства нищо, а значи много 🙂

 

One thought on “За произхода на някои крилати фрази: Курт капан

  1. Курт ХАУЕНЩАЙН

    КУРТ е прабългарска дума – ВЪЛК. А турците скоро узнах от турски гид са били ТАНГРИСТИ преди да приемат ислияма

Leave a Reply