Следизборно-интелигентска

Тошко без да бави, кабинет ще прави,
С две ръце го хваща, силно се напъва, той се не поклаща,
Тошко Корни вика, Тича Корни с крика
двамата напъват, кабинет напъват, той се не поклаща,
Корни Мая вика, Мая я надвика, иде с Хаджигенов,
всичките напъват, кабинет опъват – той се хич не хваща,
Всички Ристьо викат, Ристьо е на плажа,
с гумената лодка, бърже се доклаща,
Заедно напъват, свиркат и опъват – той се не поклаща.
Трябва помощ пета, всичките хлапета,
зарад таз копаня – викат и Доганя.
А Доган разбира и отзад подпира,
всички ги захваща., здраво ги заклаща,
кабинета вадят на тезгях го слагат.
Три дни яли, пили после тез мискини,
сметката обаче, плащаме с години…
и т.н. и т.н. ??

Leave a Reply