ПоМощ

Щом на някого помагаш
без да моли за това,
заслужаваш не тояга
ами бой и даже – Два.

Ако често във живота
слагаш другите пред теб
заслужаваш не тояга
ами бой и даже – Пет

Време е да се погледнеш,
ако трябва – помисли
но прави така нещата,
че доволен да си Ти

Може някой да се сърди,
друг да почне да страни,
но на всички използвачи
няма как да угодиш

Напрягат ли те хора
или отношения
бъди далеч…
без угризения.

Leave a Reply