Пиесата на живота

Актьори сме всички
в едноактна пиеса
но нито сме цар,
нито принц, ни принцеса.

Играем в театъра
колкото можем
по таен сценарии
от друг ни наложен.

И мъчим се даже
да бъдем различни,
на сцената днешна
с изяви отлични.

Обаче… сюжета
дори и не знаем
но въпреки всичко
поне се стараем.

За жалост – накрая,
завесата пада
и само във спомен
играта остава.

(Вчера напусна сцената на живота моят приятел и Главен редактор на Първата ми стихосбирка – Спас Спасов. Да бъде светъл пътят му в отвъдното)

Leave a Reply