Нещо малко

Не искам
аз власт,
нито пари.
Не искам
имоти
и вещи.
А само едничнко,
смешно дори,
единствено
мъничко
нещо

Когато отиде си
бавно нощта
и слънцето
кротко изгрее,
аз пак
да отворя
сутрин очи
и още
поне ден
да живея!!!

Габриел Радев

 

Leave a Reply