Нема начин

Не се панирам
и не се филмирам,
че тъпите игрички
ги разбирам,
и няма да участвам
в тази драма
която ми поднасят
от екрана.

Пък който иска
нека да се шашка
да ходи със намордник,
и с опашка,
да слага днеска маска,
утре каска,
а вдругиден
да иде и за смазка…

Избирам АЗ
да бъда позитивен,
Засмян да съм,
за някого – наивен,
очаквам И ще дойде
този ден
да бъдат повечето
като МЕН

А тъпите фуражки
и ментета
да бъдат някъде
зад сто морета
и да събират
паднали банани,
електорат да нямат,
да ги храни ☺

( Габриел Радев )

Leave a Reply