Накратко за живота кратък

Накратко за живота кратък

Живот
Врата
Човек?
Жена!
и поглед пръв

3 месеца
Година
Две
Агония
2 банки кръв

Приятелство
Познанство
Безразличие
Омраза
и инат

3 стиха са
5 реда
Поглед нов
Едни живот му казват
Други пък – любов

И поглед сетен за
Жена!
Човек?
Врата?!?!
Отивам си, ще чакам у дома 😉

/Габриел Радев/

Leave a Reply