Майстор

 

Каквото сам си го направиш
не би го сторил никой друг,
дали ключа от къщи ще забравиш,
дали ще си удариш пръста с чук.

Ако си ловък, можеш доста бърже
да си направиш ядове безчет,
със дума или жест, дори изпуснат,
да сътворяваш глупости навред.

Талант такъв, аз знам, не всеки има,
че правиш опити да си добър,
обаче получаваш от мнозина,
порезна рана, с остричък сатър!

Със намерения добри уж бил обсипан,
към АДА асфалтираният път,
обаче още Данте го е казал,
че там такива вече не вървят.

Но няма май какво да се направи,
по-важно е да има в живота нов,
една пътечка дето Вяра дава,
със някаква Надежда, за Любов.
/ Габриел Радев /

Leave a Reply