Игра

Да спрем играта,
хайде стига вече,
това разбра се
че не е „Не се сърди човече“

Да спрем играта,
без лъжи и без преструвки,
без чувства празни
и изкуствени целувки

Да спрем играта,
вече няма драма,
че нито аз съм Пешка
нито ти си Дама

Да спрем играта,
за да започнем нова,
че щом сърцето търси,
то душата е готова.
(Габриел Радев)

Leave a Reply