За произхода на някои крилати фрази: Драконови мерки

Драконови мерки
(Драконови закони)

Този израз е станал нарицателен за прекалено сурови мерки или закони които се прилагат.

Наименованието идва от името на Драконт или Дракон (гръцки: Δράκων [ˈdra.kɔːn]) – първият законодател в Атина (VII в. пр.н.е).

В наказанията, предвиждани в написаните от него закони, на главно място било смъртното наказание, което се прилагало за светотатство, кощунство, предумишлено убийство и …  дори за такива наглед дребни престъпления като безделие или краденето на плодове и зеленчуци от градина. Факт е, че самите закони били написани така, че да опазват правата главно на малобройните управляващи.

Трябва да му се признае на Дракон обаче и факта, че в неговите закони за пръв път е въведено и понятието – предумишлено и непредумишлено убийство и определил причините, когато такова убийство да не се наказва.

Тези закони просъществуват в продължение на няколко столетия, като в последствие били попроменени от Солон.

Ето какво пише Плутарх (Plutarch) в книгата си „Живота на Солон“:

XVII. На първо място, той отменя всички закони на Дракон, освен тези които се отнасят до убийствата поради тяхната суровост и прекомерността на наказанията. Защото смъртното наказание е било използвано почти за всяко престъпление, като са екзекутирани дори мъже, обявени за безделници, крадците на зеленчуци и плодове, наравно с разбойниците и убийците. Та затова някои се шегуваха, че законите на Дракон не са били написани с мастило, а с кръв. Говори се още, че като запитали Дракон, защо е определил смърт за повечето престъпления, то той отговорил, че сметнал, че по-леките наказания я заслужават (смъртта б.м.), а за по-тежките не е имало по-голямо наказание.

 

 

Leave a Reply