Не знам дали е забавно, но

Напоследък все по-често започнаха да ми се случват ‘синхронизации’. За сега повечето са забавни.
Вчера последната започна някак странно и изнервящо, за днес премина в приятна, утре дано има продължение 🙂

3 thoughts on “Не знам дали е забавно, но

  1. Gabo Автор

    Така наричам на пръв поглед несвързани едно с друго събития, водещи до неочаквани срещи, придобивки и др.
    Всяко отделно отделно събитие би могло да се нарече „глей ти какво съвпадение“
    🙂

  2. Бранимир

    Габо,моите синхронизации са свързани събития…идването на море/аз съм домакина/ и почвам, кои след кои,от кога до кога, и евентуално,кои с кои!!!

Leave a Reply