Знаете ли, че …

Ако влезете в Youtube,  заредите клип,  поставите го на пауза и натиснете едновременно стрелка нагоре и наляво, се стартира играта „Лакомата змия“

Leave a Reply